Tham quan nhà máy

Toàn bộ nhà máy
Kho vật tư
Xưởng dập phôi
Xưởng đột dập
Hình thành nhà thờ
Cánh tay robot tự động
Xưởng đóng gói
Xưởng kiểm tra
Kiểm tra độ cứng
Xưởng sơn tĩnh điện
Kho sản phẩm
Phòng lưu trữ khuôn