ทัวร์โรงงาน

ทั้งโรงงาน
คลังสินค้าวัสดุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Blanking
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเจาะ
ก่อตั้งสำนักสงฆ์
แขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการบรรจุ
การประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบ
การทดสอบความแข็ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการการเคลือบผง
คลังสินค้าสินค้า
ห้องเก็บแม่พิมพ์