Обиколка на фабриката

Цела фабрика
Магацин за материјали
Работилница за бришење
Работилница за удирање
Формирање работилница
Автоматски роботски краци
Работилница за пакување
Инспекциска работилница
Тест на цврстина
Работилница за премачкување во прав
Магацин на производи
Соба за складирање на мувла